در مورد تقدس عدد هفت در مسیحیت توضیح دهید؟

در باره اعداد در کتاب مقدس، مقاله ای در وب سایت پرپاسخ دات کام وجود دارد که در زیر کپی آن را برایتان می فرستم. عدد هفت عددی است که اشاره به کاملیتی است که مربوط به زندگی زمینی ما می شود و عدد 12اشاره به  کاملیتی است که مربوط به زندگی آسمانی ما می شود. و اما کپی مقاله:

اعداد مختلف در کتاب مقدس چه معنایی دارند و نشانه چه هستند؟

عدد  1  نشانۀ خدای واحد

 

2نشانۀ مشارکت

 

3عدد خدا   چون خدا تثلیث است

 

4خلقت یک به اضافۀ سه

 

5نشانۀ تشخیص انسان است مانند 5انگشت دست ،5باکره دانا ونادان  وهمچنین 5 نشانه مسئولیت انسان است

 

6عدد انسان است. چون انسان روز ششم آفریده شد. شش کمتر از هفت است که عدد کاملیت است.

 

عدد7نشانه کاملیت موقت نه ابدی سه عدد خدا و چهار عدد خلقت است.

 

عدد 8 روز قیام مسیح است مسیح در روز هشتم قیام کرد که روز خداوند نیز نامیده شده.

 

عدد 9 سه مرتبه سه بمعنی اینکه شهادت خدا نه فقط کلامش است بلکه کلامش به ما .

 

عدد 10 کاملیت انسان ( ده انگشت دست وپا )

 

عدد 11 معنائی در کتاب مقدس ندارد.

 

عدد 12 عدد کاملیت است ولی کاملیتی ابدی. عدد 7 کاملیت است که به خدا متعلق است ولی به امروز متعلق است ولی 12 به

 

خدا ربط دارد ولی در ابدیت. در اورشلیم جدید 12 دروازه است، دوازده اساس و بنیاد ، دوازده رسول ، دوازده سنگ گرانبها

 

ودیوار شهر 144 متر معکب است که 12×12 میباشد.

 

نوشته: واچمن نی نویسنده مسیحی چینی

ترجمه: کشیش ورژ باباخانی

Mar/01/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 255 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر