در انجیل یوحنا زمانی که مسیح نتنائیل را میبند میفرماید«اینک اسرائیلی حقیقی که در او مکری نیست» با توجه به این تعریف زیبا ،چرا مسیح این شخص را جزو دوازده شاگرد انتخاب نکرد؟

دوست عزیز و محترم سلام و روز به خیر،

عیسی مسیح در طول زندگی و خدمت خود با بسیاری افراد مشتاق و صادق که به او ایمان آوردند و حتی از آنها به خوبی تعریف و تمجید کردند، برخورد داشت و نقشه او این بود که این گروه دوازده نفری مشخص را به عنوان شاگردانش انتخاب کند؟ چرا این افراد؟ مسلماً انتخاب حکیمانه و دوراندیشانه عیسی مسیح بوده که این افراد را از میان بسیاری از افراد صادق و مؤمن و وفادار به او، انتخاب کرده بود و بعداً در سیر تاریخ متوجه انتخاب حکیمانه او می شویم، وقتی مسیحیت از طریق همین دوازده ماهیگیر ساده و یا باجگیرتا قرن سوم میلادی امپراتوری روم را بدون استفاده از هر گونه سلاح یا جنگ یا کشت و کشتار و تنها با سلاح پیام انجیل محبت و فداکاری به زانو در آوردند و نه فقط امپراتوری روم آن زمان تسلیم پیام انجیل شد، بلکه این خبر خوش به بسیاری از نقاط دیگر دنیا نیز رسوخ کرد که یکی از آن نقاط امپراتوری پارس و ماد بود.

موفق باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Jan/24/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 71 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر