چراهمه ادیان پس از رفتن پیامبرانشان دچاراختلاف می شوند؟ در دین محبت مسیح نیز همان مشاهده می شود که دربین مسلمانان؟ آیا واقعا" تشخیص شخصی تنها راه است؟ جالب است همه به کتاب مقدس خوداستناد می کنند، اما بازهم اختلاف نظردارند. علت این امر چیست؟

مسلما" با گذشت زمان تغییراتی در طرز عبادت و رهبری و حتی بعضی از اعتقادات فرعی کلیسایی در تاریخ کلیسا به وجود آمده، اما ما مسیحیان یعنی هم کاتولیکها و هم پروتستانها و هم ارتدوکسها به اصول متحدی مانند تثلیث و پسر خدا بودن عیسی مسیح و سندیت کتاب مقدس به عنوان کلام خدا و مرگ و قیام مسیح برای نجات و رهایی بشریت از گناه و عواقب آن و نیز بسیاری اصول دیگر معتقدیم.

اما در بعضی از فرعیات با شما موافقم که با یکدیگر در اختلاف می باشند. در این قرون اخیر اقدامات اساسی در اتحاد میان این سه فرقه اصلی مسیحیت بوجود آمده و مسیحیان در تمام دنیا در تلاش برای اتحاد و یکدلی کوشا هستند.

مسلما" این اختلافات بین فرقه های مسیحی قابل مقایسه با اختلافات مسلمانان یا ادیان دیگر نیست. 

اما برای یافتن حقیقت کلام خدا در باره ایمان مسیحی به شما چند توصیه می کنم:

1- کتاب مقدس سندی معتبر برای یافتن حقیقت است و معیاری است که در تمام کلیساهای رسمی دنیا پذیرفته شده می باشد.

2- خدای ما خدای زنده ای است که در صورتی که با او در رابطه صمیمی باشیم و از او صمیمانه سؤال کنیم، حقیقت را به ما نشان خواهد داد، چنانکه در تمام تاریخ، این کار را با بسیاری انجام داده است.

3- تجربه شخصی با خداوند و کلامش باعث روشنی و مکاشفه حقیقت می شود.

4- مسلما" تصمیم و قضاوت شخصی هر شخص محترم می باشد، مخصوصا" اگر با استناد به کلام خدا و مکاشفه آن وتجربه شخصی باشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jan/19/2018 بدعت ها ی غیر کتاب مقدسی کشیش ورژ باباخانی 386 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر