می خواستم بدانم که چرا قوم اسراییل در مصر بودند؟ .چون خودم طبق تحقیقاتم به نتایجی رسیدم. می خواستم نظر شما را بدانم مثلا اینکه موسی در زمان فرعون اختامون بوده که یکتا پرست بوده...ولی.............. ممنون...

متأسفانه سؤال شما برای بنده روشن و واضح نیست. لطفا توضیحات بیشتر بدهید. اما آنچه از کتاب تورات در کتاب مقدس مشخص است این است که پس از مسافرت نسل یعقوب به مصر و سکونت در آنجا برای سالیان دراز، فرعونی در مصر به قدرت رسید که شروع به آزار و اذیت قوم اسرائیل و به بردگی کشیدن آنها کرد و علت مسافرت یعقوب و فرزندانش به مصر در کتاب مقدس، قحطی ای بود که در آن منطقه بروز کرده بود.

به هر حال امیدوارم این پاسخ بنده برای شما کافی بوده است و اگر سؤال شما را خوب متوجه نشدم، مرا ببخشید چون سؤال شما برای بنده روشن نبود.

موفق و کامیاب باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/19/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 194 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر