آیا کتاب مقدس تحریف، تعویض، ویرایش، بازنگری، یا دستکاری شده؟

کتب عهد عتیق حدوداً بین سالهای 1400 تا 400 پیش از میلاد نوشته شدند. کتب عهد جدید تقریباً از 40 میلادی تا 90 میلادی نوشته شده اند. بنابراین، از زمانی که یکی از کتب نوشته شده بین 1900 تا 3400 سال گذشته است. در زمان حاضر نسخه های اصلی گم شده است. به احتمال زیاد این نسخ از بین رفته اند. همچنین در طول این مدت، کتب کتاب مقدس بارها کپی برداری شده اند. کپی های متعددی از خود کپی ها صورت گرفته است. با توجه به این موضوع، آیا هنوز می توانیم به کتاب مقدس اعتماد کنیم؟ وقتی خدا در ابتدا به افراد الهام کرد که کلامش را بنویسند، آن کلام، نفسِ خدا و بدون خطا بود (دوم تیموتائوس 16:3-17؛ یوحنا 17:17). کتاب مقدس در هیچ جایی این خطاناپذیری را به کپی های نسخه های اصلی محسوب نمی دارد. درباره میزان باریک بینی و وسواسی که کاتبان نسخ نسبت به رونوشت کتب داشته اند باید بگوییم که هیچکدام از نسخ کاملاً بی عیب نیست. نتیجه این است که تفاوتهای جزئی در رونوشتهای متعدد کتب دیده می شود. اگر تمام هزاران نسخ خطی یونانی و عبری موجود را نگاه کنیم، خواهیم دید که دو نسخهٔ کاملاً عین هم وجود ندارند تا زمانی که صنعت چاپ در قرن شانزده میلادی اختراع شد. به هر حال، هر محقق بی غرضی موافق خواهد بود که کتاب مقدس به طور قابل ملاحظه ای در طول قرون متمادی به خوبی نگهداری شده است. رونوشتهای کتاب مقدس مربوط به قرن 14 میلادی در محتوایشان تقریباً با رونوشتهای قرن سوم میلادی یکسان هستند. هنگامی که طومارهای دریای مرده کشف شد، محققین بهت زده شده وقتی که دیدند که چقدر این طومارها با دیگر رونوشتهای قدیمی عهد عتیق مشابه هستند، با وجود اینکه طومارهای دریای مرده صدها سال قدیمی تر از هر نوع نسخه کشف شده ی قبلی هستند. حتی بسیاری از شکاکان سرسخت و منتقدان کتاب مقدس می پذیرند که کتاب مقدس در طول تاریخ از هر سند قدیمی دیگری، بسیار صحیحتر عبور کرده است. مطلقاً هیچ مدرکی دال بر این وجود ندارد که کتاب مقدس بازنگری، ویرایش، دستکاری، یا هر نوع کار سیستماتیکی بر آن انجام شده باشد. حجم زیاد نسخ خطی کتاب مقدس کار را ساده می کند تا هر تلاشی برای تحریف کلام خدا را تشخیص دهد. هیچ تعلیم مهمی از کتاب مقدس یافت نمی شود که به خاطر تفاوتهای جزئی موجود بین نسخ مورد تردید قرار گیرد. باز این سوال مطرح می شود که آیا می توانیم به کتاب مقدس اعتماد کنیم؟ مطلقاً بله! علی رغم کوتاهی های غیر عمدی و یورشهای عمدی انسانها، خدا از کلامش محافظت می کند. ما می توانیم حداکثر اطمینان را داشته باشیم که کتاب مقدسی که امروز در دست ماست همان کتاب مقدسی است که در ابتدا نوشته شده است. کتاب مقدس کلام خداست و ما می توانیم به آن اعتماد کنیم (دوم تیموتائوس 16:3؛ متی 5: 18)   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 434 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر