اگر انسان أوليه گناه نميكرد در نتيجه مرگ نيز حاكم نبود و انسان زندگي جاوداني داشت، با اين تفاسير آيا براي اين همه آدم از زمان آدم و حوا روي اين كره زمين به اندازه كافي جا مي بود براي زندگي؟

آنچه واقعیت دارد این است که انسان گناه کرد و مرگ به این دنیا وارد شد ولی اگر انسان اولیه گناه نمی کرد و مرگی وجود نمی داشت مسلما" خدا نقشه های عالی برای این انسان داشت و امکانات زیادی برای زندگی او در اختیار می گذاشت و انسان در همکاری با خدا می توانست مثلا" حتی مکانهای دیگری را نیز برای زندگی بیابد، مانند کرات و سیارات دیگر یا یک راه حل دیگری که خود خدا در نقشه اش داشت. به هر حال این سؤال جزو اگرهاست و چیزی است که متأسفانه اتفاق نیفتاد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/04/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 326 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر