آیا خداناباوری در کشورهای کاتولیک بیشتر در حال رشد است، یا در کشورهای پروتستان؟ و چه عواملی باعث میشوند که افراد، به سمت خداناباوری بروند؟

خداناباوری مختص کشورهایی که اسماً مسیحی نامیده می شوند، نیست. در کشوری مثل ایران و کشورهای اسلامی و بودیست و هندو و دیگر ادیان نیز، خداناباوران و گسترش آنها وجود دارند. ریشه خداناباوری در چند عامل مهم وجود دارد:

- دوری انسان از خدا و عدم رابطه با خدا. کسی که با خدا هیچ رابطه ای نداشته و ندارد، نمی تواند به وجود او پی ببرد و با ایمان او را پیروی کند.

- خدا ناباوری می تواند بهانه خوبی به دست افراد بدهد که به گناهان خود و زندگی بی بند و بار به راحتی ادامه دهند، بدون هر گونه عذاب وجدان.

- رفاه مادی و اقتصادی در زندگی و دیدگاه های مردم، تأثیر بسزایی دارد که آنها را بسوی خداناباوری رهنمون شود. بسیاری در اروپا و آمریکا بخاطر رفاه مادی، نیازی به رابطه با خدا و ایمان به خدا در خود نمی بینند و پس از مدتی به پوچی مطلق رسیده و عده زیادی از آنها به خودکشی رو می آورند. مثلاً در سوئد که یکی از مرفه ترین کشورهای جهان است، آمار خودکشی بطرز وحشتناکی بالا است.

- عدم فعالیت درست کلیسا و نمونه بد بودن کلیساها، کشیشان و اعضای آن می توانند تأثیر بسزایی در گسترش بی ایمانی شود. البته همه کلیساها و کشیشان و اعضای آن مسلماً اینطور نیستند.

- کلیساهایی که بصورت بدن زنده مسیح فعالیت نمی کنند و محبت مسیح و گرمای حضور او را به مردم ارائه نمی دهند و بیشتر به مراسم و سنتها و آئین مذهبی می گرایند، آرام آرام سیر نزولی می یابند. در آمریکای لاتین کلیساهای زنده زیادی وجود دارند که تعداد آن به سرعت در حال رشد هستند. مثلاً در برزیل و آرژانتین، کلیساها در حال رشد بسیار سریع هستند و اکثر این کلیساها کلیساهای بشارتی می باشند و زنده.

- در ضمن باید در نظر داشت که در زمانهای نزدیک شدن به بازگشت ثانوی مسیح، بی ایمانی (چنانکه مسیح پیشگویی کرد) به سرعت رشد خواهد کرد.

- باید در نظر داشت که کلیساهای بسیار قوی و در حال رشد سریع نیز در کشورهای آمریکایی و اروپایی وجود دارند. کلیساهایی که 20 تا 40000 عضو در یک کلیسا عضو می باشند. به این کلیساها مگا کلیسا می گویند که تعداد اعضایشان بسیار زیاد است. در کشور کره جنوبی، کلیسا به سرعت رشد می کند و کلیسایی هست که یک میلیون نفر عضو دارد و یکی از بزرگترین کلیساهای دنیاست. 

Aug/07/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 499 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر