مدافع برجسته مسیحی: آتاناسیوس

آتاناسیوس (298-373 بعد از میلاد) در اسکندریۀ مصر چشم به جهان گشود، او درصدد بود که درنهایت اسقف شهر گردد. مسیحیت در سال 313 میلادی توسط امپراتور کنستانتین قانونی اعلام شد. با این‌ وجود، آتاناسیوس هنوز هم به خاطر دفاع از الوهیت کامل مسیح مورد جفا و آزار بود. در سال 325 میلادی در شورای نیقیه در ترکیه امروزی، در به وقوع پیوستن محکومیتِ ارتداد علیه مکتب آریانیسم ابزاری سودمند بود. آریوس آموخت که پدر، پسر را از جنس یکسان(homoiousios) با خود آفرید. آتاناسیوس در رد این نظریۀ غیر کتاب‌مقدسی طریقی را رهبری کرد که در آن بر همان ماهیت مشابه با پدر ((homoousios تأکید شده است. کنار گذاشتنِ حرف i در چنین کلام پر اهمیت نشانگر جمیع تفاوت‌هاست، در حالی که آتاناسیوس تأکید می‌ورزید، که پسر آغازی نداشته بلکه کاملاً الهی بوده است. او حتی به خاطر حالت جسورانه‌ای که داشت پنج بار تبعید شده بود، آتاناسیوس صادقانه از تعالیم مسیح دفاع کرد. ازاین‌ رو، پس‌ازاینکه چشم از جهان فروبست، دوستانش این نوشته را بر سنگ‌ قبرش نگاشتند، "آتاناسیوس برعلیه تمام دنیا."   نوشته: تِد کیبِل ترجمه: کورش پرتوی  


Jan/18/2016 مدافعین ایمان مسیحی کشیش ورژ باباخانی 613 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر