آیا کتاب مقدس تحریف شده است؟

در پاسخ به سؤال شما لینک دو مقاله را از وب سایت پرپاسخ دات کام در زیر برایتان می فرستم:

لینک مقاله اول:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/40fe0126-4220-49af-8c72-b0d09cfb5f81

و لینک مقاله دوم:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/a2a285af-c9ad-4985-8b0c-7a47ba8e5104

موفق باشید.

Mar/07/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 34 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر