شباهتهای انجیل و قرآن درچیست؟

وقتی انجیل و قرآن را با یکدیگر مقایسه می کنیم متوجه می شویم که تفاوتهای بسیار فاحشی بین پیام این دو وجود دارند و شباهتهای بسیار نادر در میان آنها وجود دارند و حتی آیاتی نیز که کمی به هم شباهت دارند، با تفسیر و توضیحاتی که در متن و زمینه آیات وجود دارند، متوجه معنای متفاوتی در هر دو می شویم. 

برای مثال در قرآن و انجیل به روح القدس اشاره شده است و این یکی از شباهتهای نادر قرآن و انجیل است. اما روح القدس در قرآن یک فرشته می باشد، در حالی که روح القدس در انجیل به شخصیت سوم تثلیث اقدس یعنی روح خدا که هم ذات با خدا است، اشاره دارد و نه یک فرشته!!!

در قرآن اشاره شده که ابراهیم پسرش را برای قربانی برد تا به خدا تقدیم کند و در کتاب مقدس ما مسیحیان نیز به همین چیز اشاره شده، اما در قرآن گفته می شود که پسری که ابراهیم برای قربانی می برد، اسماعیل است و در کتاب مقدس مسیحیان اسحاق می باشد!!!

و به همین ترتیب می توان همه مسائل ذکر شده در کتابهای انجیل و قرآن را پیگیری کرد. 

به منظور مطالعات وسیع تر در تفاوتهای اسلام و مسیحیت، یا پیام قرآن و انجیل، تشویقتان می کنم که به مقالات متعدد ما در وب سایت پرپاسخ که در این رابطه نگارش یافته اند، مراجعه فرمایید.

شاد و کامیاب باشید.

Dec/06/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 298 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر