در اعمال تدهين از چه روغني استفاده ميشود ؟ آيا اين ميوه كه از روغن آن استفاده ميشود بهشتي است ؟

در باره روغن مسح در خروج فصل 30 آیه 22 الی 33 شرح کامل ادویاتی که در آن استفاده می شود، نوشته شده است. اما در عهد جدید تنها از روغن زیتون برای دعا برای بیماران استفاده می شود و دیگر روغن مسح به این صورت که در کتاب خروج نوشته شده در مسیحیت انجیلی استفاده نمی شود. در کلیساهای کاتولیک و ارتدوکس هنوز از این روغن برای مسح استفاده می کنند. در ضمن این میوه که از روغن آن استفاده می شود بهیچوجه بهشتی نمی باشد و میوه ای زمینی می باشد که خداوند از آن برای تدهین و مسح دستور داده است.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Aug/27/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 464 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر