سلام و خسته نباشید. سالها قبل وقتی کوچک بودم و مجبور به کار کردن شده بودم.یک روز وقتی نان خریدم و به محل کار برگشتم .اوستایی که با من کار میکردم نان را از من گرفت و به بیرون از پنجره پرتاب کرد و شروع به دشنام کرد که چه کسی به این نجس منظور من بودم ، گفته نان بگیرد و در مورد اینکه اگر یک سگ یک نان را بو بکشد یک نان نجس میشود و اگر یکی مثل من یه یک از ده نان دست بزند هر ده نان نجس میشود و بعد از ان شروع به جمع کردن نان از کفت پیاده رو کردم. شخصی که در نزدیکی محل کار ما یک مغازه ی تعمیرات ماشین داشت و مسیحی بود برای کمک به من امد و با اوستا شروع به بحث کرد که چرا اینکارو میکنید و بعد به من گفت خدا بزرگ است و کسی را تنها نمیگذارد و من گفتم خدای تو ویا خدای انها ،انتظار کتک خوردن داشتم اما او به من محبت کرد و بعدها او چند بار در مورد مسیح برای من صحبت کرد ایا این جملاتی که نوشتم همان جمله ی معروف خداوند مسیح است که میگوید من به در خانه شما امده و در میزنم اگر در را باز کنید با شما شام خواهم خورد . لطفا به من پاسخ دهید. راستی در این چند سال من توانستم یک کتاب مقدس دانلود کنم و به اندوخته های معنوی در مورد عیسی مسیح اضافه کنم. به نظر شما که مسیحی هستید من میتوانم خود را یک مسیحی بدانم یا اینکه باید اداب خاصی را رعایت کنم لطفا به من پاسخ دهید ........ لطفا

دوست بسیار عزیز و گرامی عباس جان سلام،

می بخشید که به علت مسافرت پاسخ به سؤال شما به تأخیر افتاد. از این بابت عذرخواهی می کنم.

و اما پاسخ سؤال شما:

در انجیل متی 15: 1-20 عیسی مسیح فرمود نه آنچه به درون دهان می رود انسان را نجس می سازد بلکه آنچه از دهان بیرون می آید. در حقیقت اوستای شما با دشنام دادن بیشتر نجس شده است تا شما که نان را خریده اید!

در ضمن ایمان مسیحی با توبه از گناهان و ایمان به عیسی مسیح به عنوان نجات دهنده و خداوند و اینکه او به خاطر گناهان ما مصلوب شد و روز سوم پس از مرگش از مردگان زنده برخاست امکان پذیر است. و نیز می بایست با گرفتن تعمید آب حکم عیسی مسیح را اطاعت کرد تا شروع به زندگی مسیحی کنیم.

لطفا با ما در تماس باشید تا شما را به کلیسایی که بتواند شما را تعمید دهد مربوط سازیم.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Feb/28/2017 مشتاقان انجیل Vrezh Babakhani 574 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر