در یوحنا 10 ایه 8 عیسی مسیح فرمود: "دیگران که پیش از من امدند دزد و راهزن بودند." منظور چه کسانی است؟

پیش از میلاد عیسی مسیح عده ای در میان قوم یهود آمده بودند که ادعا کرده بودند مسیحای موعود هستند. بعضی از آنها انگیزه های انقلابی داشتند تا مردم را برای شورش بر علیه حکومت رومیان بر انگیزانند و از موضوع مسیحای وعده داده شده در عهد عتیق سوء استفاده کرده بودند و بعضی از آنها برای منافع شخصی خود این ادعا را کرده بودند (برای روشن شدن موضوع لطفا به اعمال رسولان 5: 35-39 رجوع کنید.)و وقتی مسیح می فرماید بعضی پیش از من آمدند که دزد و راهزن بودند، به این مسیحان دروغین اشاره می کند.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/30/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 265 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر