من با یک مسلمان صحبت کردم که مرگ مسیح باعث رستگاری ما شده و این شخص از من خواستن که از طریق کلام خدا و آیات بهش اثبات کنم. ممنون میشم در ذکر آیات به من کمک کنید؟

رساله پولس رسول به رومیان به تفصیل در باره نجات بشر از طریق مرگ جانشینانه مسیح بر صلیب سخن می گوید. لطفا به دوست خود رساله پولس رسول به رومیان را نشان دهید و از او خواهش کنید این رساله را به دقت مطالعه کنند.

در ضمن به یوحنا 3: 16 و لوقا 22: 19 و 20 و متی 26: 28 و مرقس 8: 31 و لوقا 9: 22 و بسیاری آیات دیگر در اناجیل و عهد جدید مراجعه کنید و مطاللعه کنید.

رساله عبرانیان به وضوح به قربانی جانشینانه مسیح به جای بشریت اشاره دارد و به مسیح به عنوان کاهن اعظمی که نه ابتدا و نه انتهایی دارد و به قربانی ازلی و ابدی مسیح اشاره دارد.

موفق باشید.

Jul/16/2018 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 175 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر