سلام عرض احترم ...... دین من اسلام است من فعلان مسلمان هستم میخواهم بنده آزاد باشم اما در اسلام همه چیز در قید است منظورم از آزادی این است که از گناه دور باشم ولی اینجا همه گناه کار اند گناه میکنند در قید هستم نمیتوانم زندگی کنم خفه میشم باخود در گیر هستم اسلام غلط است بسیار قید گرفته باعث شده همیشه در ترس باشیم باعث شده با گناه کوچک خود را نبخشیم و افسرده باشیم در حالیکه در وجود ما هزاران کار خیر و انسانیت است لیکن خود از دست میدهیم در عذاب می افتیم در گیر جنگ با وجدان خود هستیم که آهسته آهسته نابودم میکند ... مرا نجات بدهید لطفا به دین مسحیی پاک مرا دعوت کنید برایم بیاموزید تا از کردار خود پشیمان نشوم در وجود همه شما مهربانی محبت و اعتماد به بسیار زیبای دیده می شود دین مسیحی با پیروانش دوست دارم امید وارم مرا کمک کنید منتظر هستم اشکهایم میریزد تصمیم بزرگ کرفتم از همه مردم خانواده پنهان مرا درک کنید منرا زود در آغوش مسیحی پاک بی اندازید

از علاقه و عشق شما به عیسی مسیح و پیام انجیل بسیار خوشوقتم و به آغوش این خداوند با محبت و پر از لطف و رحمت خوش آمدید.

در ایمان مسیحی، اشخاص با انگیزه ترس و وحشت و فشاری که بر آنها قرار دارد، ایمان نمی آورند و یا ایمان خود را به این خاطر حفظ نمی کنند بلکه ایمان مسیحی بجای ترس و وحشت بر اساس عشق و محبت به خدا از طریق عیسی مسیح خداوند است. شما را تشویق می کنم که کتاب انجیل را تهیه کرده و مطالعه کنید و در ضمن آدرس ایمیل شما را به دوستانمان در تیم پیگیری می فرستم که با شما تماس حاصل نموده و شما را به طریق جاودانی هدایت فرمایند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Apr/09/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 240 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر