می خواستم بدانم نظر شما درباره آیه 41 باب هفت انجیل یوحنا چیست؟ چون این آیه هم نشان می دهد که مردم غیر از آمدن مسیح منتظر آمدن نبی دیگری هم بوده اند که حتی اورا با مسیح اشتباه می گیرند؟

در باره پیشگویی هایی از عهد عتیق و جدید که مسلمانان مدعی هستند، مربوط به محمد می شود، به لینکهای زیر مراجعه فرمایید:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/c26576db-3dc6-4e5c-b0c0-cc1d6ea77a45

http://www.porpasokh.com/Content/Question/9fcb5d1a-4716-4b30-ae2d-51d697b31e08

مخصوصاً این لینک به پاسخ شما بسیار مربوط است:

http://www.porpasokh.com/Content/Question/757c87aa-8e7c-472f-be54-6eeeac82e3a0

موفق باشید.

Feb/14/2019 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 125 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر