چرا در انجیل مرقس فصل 13 ایه 32 عیسی خداوند می گویید اما هيچكس، حتی فرشتگان آسمان نيز خبر ندارند چه روز و ساعتی دنيا به آخر می‌رسد. حتی خود من هم نمی‌دانم، فقط پدرم خدا از آن آگاه است. اگر عیسی مسیح خود خدا هست چرا گفت من هم نمی دانم ؟

در پاسخ به این سؤال می بایست در نظر گرفت که عیسی مسیح انسان کامل و خدای کامل بود و دانش زمان دقیق بازگشت او برای جنبه بشری او نامعلوم بود. باید بدانیم که با دانش به اینکه عیسی مسیح انسان کامل بود، مانند هر انسان دیگری دارای محدودیتهای خود بود و مانند هر انسانی گرسنه و تشنه و خسته می شد و این دانش را عیسی مسیح وقتی انسان می شد، خدای پدر در صلاحدید ازلی و ابدی خود از مسیح دور نگه داشت برای مدت موقتی که او بر زمین قرار داشت و مسلما" اکنون که به جلال آسمانی خویش رجوع کرده، باز هم دارای این دانش است و او خوب می داند که کی و دقیقا" چه زمانی برخواهد گشت. در ضمن در فرهنگ  و آداب و رسوم قوم یهود در آن زمان، داماد می بایست از روز و ساعت عروسی خود آگاه نمی بود و پدر داماد می بایست روز و ساعت عروسی را در روز عروسی به داماد و عروس اعلام می کرد و عیسی مسیح با توجه به فرهنگ یهودی نیز این را به صورت تمثیلی بیان کرد که من هم که داماد کلیسا هستم و می بایست بیایم تا عروسم را به نزد خود ببرم (یعنی کلیسایش را) از ساعت عروسی خبری ندارم! 

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

 

Nov/15/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 327 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر