در کلیساهای ایرانی این جمله زیاد بکار می رود که: " خدا برکتتون بده "، این جمله به چه معنی است؟

عبارت " خدا برکت بده " عبارتی است که نه فقط در کلیساهای ایرانی بلکه در تمام کلیساهای دنیا، مؤمنین مسیحی از آن استفاده می کنند که این دعا یا آرزو یا خواسته ای است که برای افزایش و فزونی مالی و سلامتی و هر چیز دیگری برای مؤمنین مسیحی اعلام می کنند. در واقع واژه برکت به معنای افزایش یا فزونی یا وفور می باشد.

شاد و کامیاب باشید،

کشیش ورژ باباخانی

Jun/26/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 212 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر