در کتاب تاریخ باستانی اثر یوسفوس آمده که هیرودیا همسر فیلیپس نبوده ودر اناجیل به اشتباه نوشته شده. آیا این گفته صحیح است؟

در عهد جدید در انجیل مرقس فصل 6 از آیات 14 الی 29 وهمچنین در انجیل متی فصل 14 از آیات 1 الی 12 ودر انجیل لوقا فصل 9 آیات 7 الی 9 به این واقعه خانوادگی اشاره شده است.

 در منابع باستانی فلاویوس یوسفوس نیز به این رابطه خانوادگی برمی خوریم. بسیار حائز اهمیت است که برای درک صحیح این مطلب به شجره نامه این خانواده که در تاریخ منعکس است توجه نمود.

در شجره نامه هیرود انتیپاس مشاهده خواهید کرد که او استاندار جلیل بوده که 21 سال پیش از میلاد بدنیا آمده و پسر هیرود کبیراول بوده ونیز اینکه او دوبار ازدواج کرده. او یک برادر ناتنی داشته  که اسم ایشان هیرود فیلبپس اول بوده است و همانگونه که در متن گزارش نویسندگان اناجیل شاهد هستیم به منظور عدم اشتباه هیرود انتیپاس با برادر نانتی اش فقط با اشاره  به اسم فیلپس اکتفا کردند و این تنها دلیل اختلاف غیر موجه یوسفوس با اناجیل می باشد.

پاسخ از: علی خیراندیش

Selon l’historien juif Flavius Josèphe, Salomé, princesse juive morte vers 72 après J.-C., est la fille d’Hérodiade et la belle-fille d’Hérode Antipas (21 av. J.-C. env.-3 apr. J.-C.), tétrarque de Galilée et de Pérée, fils d’Hérode Ier le Grand (73 av. J.-C.-4 apr. J.-C.). Elle se marie deux fois, tout d’abord avec le tétrarque Hérode Philippe Ier (le demi-frère d’Hérode Antipas) puis avec Aristobule [le fils d’Hérode Agrippa II (27-env. 93), roi de Chalcis]. Il ne faut pas la confondre avec Salomé, sœur d’Hérode Ier le Granhrodiade ou Hérodias est une princesse juive, née dans les deux premières décennies avant notre ère.Petite-fille d'Hérode le Grand par son père et descendante des Hasmonéens, elle est d'abord l'épouse d'un oncle appelé Hérode (mais que l'évangile selon Marc et l'évangile selon Matthieu appellent Philippe) avec lequel, suivant Flavius Josèphe, elle a pour enfant Salomé.

Sep/12/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 141 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر