دو سؤال داشتم: اول، نظر تان راجع به حضور چیست همان نظریات برنامه گنج حضور آقای شهبازی کنه خدا عشق مطلقه مایلید به حضور برسیم و اشعار مولانا دومی من به مسیح خداوند به عنوان نجات دهنده وخداوند ایمان دارم اما نه تعمید روح القدس رو دارم نه تعمید آب را آیا با توجه به این من فرزند خدا هستم و نجات را گرفته ام ومقدسم یا خیر باتشکر

درود بر دوست عزیز در پاسخ به دو سؤال شما باید بگویم: 1- راجع به فلسفه حضور و اشعار مولانا مقاله ای در دست تهیه خواهد بود که خواهش می کنم وب سایت پرپاسخ را مرتبا" دنبال کنید تا پاسختان را در آینده در این وب سایت بصورت جامع دریافت کنید. 2-  فرزند خدا شدن نیازمند این است که به عیسی مسیح ایمان بیاوریم." او به تمام كسانی كه به او ايمان آوردند، اين حق را داد كه فرزندان خدا گردند". بنابراین، دوست عزیز برای فرزند بودن خدای حی فقط كافی است  به او ايمان آورید تا نجات يابید. در این رابطه به انجیل یوحنا باب اول آیه 12 مراجعه کنید.

آیه فوق به وضوح بیان می کند که چطور شخص می تواند فرزند خدا شود. ما باید با ایمان قلبی مسیح را بپذیریم.  اولا، فرزند خدا قبول دارد که عیسی مسیح فرزند ابدی خدا می باشد که انسان شد. او بوسیله قدرت روح القدس از مریم باکره بدنیا آمده، پس طبیعت گناه آلود آدم را به ارث نبرد. و او آدم دوم خوانده شد. خواهش می کنم به رساله اول قرنتیان باب 15 آیه 22 مراجعه کنید. دوست عزیز، در حالیکه نافرمانی آدم، لعنت گناه را به دنیا آورد، زندگی کامل و بدون گناه عیسی مسیح، برکت را به این دنیا آورد. عکس العمل ما نیز باید توبه از گناهان (بازگشت از گناه) و در جستجوی بخشش و نجات از طریق عیسی مسیح باشد.

دوما، فرزند خدا به عیسی بعنوان تنها نجات دهنده ایمان دارد. نقشه خدا این بود که پسرش را برای پرداخت تاوان گناهان ما که مرگ بود و ما سزاوار آن بودیم، فدا کرد. مرگ مسیح کسانی را که او را می پذیرند از مرگ و قدرت گناه می رهاند. رستاخیز مسیح از مردگان ما را از مجازات مرگ تبرئه کرد. به رساله رومیان باب 4 آیه 25 مراجعه کنید.

و در نهایت فرزند خدا، عیسی مسیح را به عنوان خدای خویش پیروی می کند. بعد از قیام و پیروزی مسیح بر گناه و مرگ، خدا تمام اقتدار را به او داد. رساله افسسیان باب 1 آیه های 20 تا 23.

بنابراین، بر اساس لطف و بخشش خدا، ما دوباره و این بار به عنوان فرزند خدا متولد می شویم. البته فقط کسانی می توانند فرزند خدا شوند که به عیسی مسیح ایمان بیاورند و برای نجات ، تنها به او تکیه کنند، کاملا فرمانبردار او باشند و او را مانند گرانبها ترین گنج دوست داشته باشند. دوست عزیز، اگر شما به نوشته های بالا ایمان داشته باشید قطعا از نظر خدا فرزند او به حساب خواهید آمد. غسل تعمید، مراسمی که کاملا" با ایمان آوردن ما عجین است و در واقع اعتراف ایمان و پاکی گناهان ما بستگی به توبه از گناه و ایمان به عیسی مسیح و تعمید آب دارد و اینها باید با همدیگر انجام شود. البته می دانم که در موقعیتهایی امکان آن وجود ندارد که شخص فورا" تعمید آب بیابد، اما نباید فراموش کرد که تعمید آب همان توبه و ایمان ما به عیسی مسیح را بیان می کند و به نمایش می گذارد و اعترافی است به ایمانمان به خداوندی عیسی مسیح و پیروی از او در جمع ایمانداران و مردم دنیا.

 در خداوند پیروز باشید.

شبان آبیلا یوحنا مارو

Apr/03/2018 دفاعیات ایمان کشیش ورژ باباخانی 272 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر