آیا یهویاکین 18 ساله ( دوم پادشاهان 24: 8 ) یا 8 ساله ( دوم تواریخ 36: 9 ) بود که پادشاه اورشلیم شد؟     

بار دیگر در این دو نسخه  دلایل کافی وجود دارد که نشان می دهند سن 8 سال اشتباه و 18 سال صحیح می باشد. 8 سالگی سنی است کم و نامناسب برای رهبری حکومت. هرچند مفسر انی هستند که اعتقاد دارند ، این کاملا امکان پذیر است. آنان معتقدند که هنگامی که یهویاکین 8 ساله بود پدرش او را به همکاری گماشت، تا او بدین صورت برای مسئولیت سلطنت، آموزش ببیند. یهویاکین بعد از مرگ پدرش در سن 18 سالگی رسما" به سلطنت نشست. اما صحنه احتمالی آن اینگونه بوده است ، که این، یک بار دیگر از اشتباهات رو نویسی بوده است که  معمولا در اعداد دیده می شود. شاید بهتر باشد که در اینجا ذکر کنیم ، که در ادبیات عبری سه نوع روش برای نوشتن اعداد وجود دارد. قدیمی ترین ، یادداشتهایی است که مهاجران یهودی در قرن پنجم قبل از میلاد که روش  ورق های فیلی ( در ذیل در این باره توضیح می دهیم)  نامیده می شود بکار گرفته اند که از الفبای عبری برای نگاشتن اعداد استفاده می شد. بعدها روش دیگری بکار گرفته شد که اعداد را هجی می کردند و آن از طرف قوم ملی قدیمی که به سوپریم معروف بود، تعیین شده بود. خوشبختانه ما منابع اصلی بسیاری از پاپیروس در این مورد در دسترس داریم که می توانیم از آنان استفاده کنیم. مانند اغلب  تفاوتهای عددی این اختلاف در قسمت دهه ها می باشد . آموزنده است که ما نظری بر روی ورق های فیل که در قرن پنجم قبل از میلاد توسط مهاجران یهودی استفاده می شد بیاندازیم. این نسخه ها از دوران عزرا و نحمیا ، شاهدان پیشین  بر اعداد یادداشت شده توسط قوم یهود، می باشد. آنان از خطهای افقی با گوشه سمت پایین در قسمت انتهایی دست راست قرار گرفته بودند ، که نشانگر اعداد ده ها می باشد. ( پس دو خط افقی یکی بر روی دیگری نشانه عدد 20 می باشد ) . خطوط عمودی نشانگر اعداد پایینتر از ده می باشد. پس 8 را / ااا اااا و 18 را / ااا اااا به اضافه خط افقی در بالای آن با گوشه ای به سمت پایین ، خواهد بود. همچنین 22  اینگونه نوشته می شد، / ا و دو خط افقی در بالای آن. اگر در نسخه اصلی که از آن رو نویسی شده است ، به علتی نا خوانا ، یا پاک شده باشد، نویسنده می توانست در تشخیص ده ها اشتباه کند. احتمال اینکه رو نویس، اشتباها" خط اضافه ای در بالای اعداد می دید کمتر است تا اینکه خطی را که پاک شده است نادیده بگیرد.                                               

در ترجمه های جدید کتاب مقدس ، اصلاحات لازم در متنها داده شده است. هر چند برای توضیح در زیر نویس متن ، واژه  متفاوت عبری تورات نیز نوشته شده است. در حالی که تورات یونانی و سریانی و همچنین تورات عبری دارای اعداد صحیح می باشند ، تنها هنگامی که به این تفاوتها در پاورقی اشاره شده است ، تصحیحات لازم انجام شده است. به هر ترتیب، این به هیچ دلیل اصالت و اعتبار کتاب مقدس را خدشه دار نمی کند.       

اینچنین اشتباهات رو نوشتی در کتابهای غیر مسیحی نیز دیده می شوند. به طور مثال، در لوحه بهیستان داریوش ، می بینیم که شماره 38 برای تعداد افسران کشته شده در ارتش 55.243 نفری فرادا ، داده شده. در حالی که در ستون بابل ، که نسخه های آن در بابل کشف شده ، تعداد اسیران 6.973 ذکر شده ، در حالی که ترجمه آرامی آن که در الفانتین مصر کشف شده است ، تعداد اسیران 6.972 نفر ذکر شده. همچنین در شماره 31 همان نسخه ، ستون بابل کشتگان سربازان طغیانگر ارتش فراورتارتش 2.045 نفر هستند، و اسیران 1.558 نفر، در حالی که در ترجمه آرامی آن بیش از 1.575 نفر اسیر یاد شده است.                                

آرچر 1982: 206-207 . 214-215. 222 . 230 ، نیلز ص : 17-18 ، نور حیات 2 1992: 204-205     

منبع مقاله: www.debate.co.uk

ترجمه از: اِلما غریبیان

Jul/03/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 405 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر