خدایا به ما رحم کن یعنی چه؟

از دیدگاه کتاب مقدسی، انسان در حالت سقوط کرده زندگی می کند و سزاوار خشم و غضب الهی است، اما در عیسی مسیح فیض و رحمت خدا شامل حال ما انسانها شده است و مسلماً نه فقط ما مسیحیان بلکه همه انسانها به نوعی نیازمند رحمت و لطف خدا هستند و بوده اند (چه در عهد عتیق و عهد جدید و چه در حال حاضر)! و دعای " خدایا به ما رحم کن"،  دعایی است که از دل هر انسانی بر می خیزد، چون هر انسانی واقف است که چقدر در برابر خالق خویش قاصر آمده و سزاوار هر نوع عقوبت می باشد، و با دانش به اینکه خدا، خدایی رحیم و دیرغضب و پر از احسان و نیکویی است، دائماً طالب رحمت او می باشیم.

شاد باشید.

Nov/20/2018 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 120 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر