آیا میزان پوشش واجب زنان در دین مسیحیت چقدر است در جایی خوانده بودم که پوشاندن عورت و سینه کافی است آیا این جمله صحت دارد؟

کلام خدا به وضوح می گوید که زنان مسیحی باید با عفت لباس بپوشند و در پاکی باشند و به دنبال زر و زیور نباشند و پاکدامن باشند. اینها اصولی است که به زنان مسیحی فرمان داده شده است. 

اما در ضمن به مردان هم عیسی مسیح می فرماید: " هر که به زنی نظر شهوت اندازد، همان دم با او زنا کرده است."

بنده شاهد چشم چرانی بسیاری از افرادی بوده ام که حتی وقتی زنان کاملا" پوشیده بوده اند، نسبت به آنان نظر شهوت داشته اند و به قول عیسی مسیح زنا کرده اند.

مسلما" زنان می بایست بطور شایسته لباس بپوشند، اما مشکل فقط لباس زنان نیست، بلکه قلب فاسد انسانها است که عیسی مسیح آمده تا قلب و روح ما را از فساد و تباهی گناه رهایی بخشد. اگر قلب خود را به عیسی مسیح بسپاریم و زندگی خود را تسلیم او کنیم و نیز چشمانمان را تقدیم او کنیم او حاضر است آن را تقدیس کرده و ما را از نظر شهوت آلود رهایی بخشد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Jun/27/2017 سؤالات رایج Vrezh Babakhani 586 بازدید 5  

نظرات کاربران


ارسال نظر