با توجه به اینکه در اشعیاء 21 و 42 اشاره به قیدار می شود که شریعت می آورند آیا این پیشگویی در باره محمد پیامبر مسلمانان نیست؟

دوست بسیار عزیز و گرامی آرمین سلام،

امیدوارم سلامت و شاد و پیروز باشید.

در اشعیاء 21 اشاره شده که اهالی قیدار و جلال آن زایل خواهد شد و از کماندران جنگاور قیدار جز تنی چند باقی نخواهند ماند(اشعیا, 21: 16-17). و هیچ جا اشاره نشده که اهالی قیدار شریعت می آورد. اینها تفسیر مسلمانان است و چنین چیزی در کتاب مقدس وجود ندارد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Mar/08/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 680 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر