خلقت انسان و نحوه خلقت او با تحقیقاتی که از طریق علم زمین شناسی و ژنتیک و مشاهداتی که بدست آمده تفاوت دارد . پاسخ شما چیست؟

برخلاف آنچه بعضی ادعا می کنند، علوم به نتایج صد درصد در باره خلقت انسان و نحوه آن نائل نشده. در دنیا دو نظریه مخالف هم با دلایل و مدارک و اسناد بسیار علمی و زمین شناسی و زیست شناسی و نیز ژنتیک با یکدیگر مقابله می کنند و هر دوی آنها در حد نظریه می باشند و هیچ کدام بر دیگری برتری ندارد. این دو نظریه، نظریه تکامل نوین و نظریه آفرینش می باشد. متأسفانه دنیای بی ایمان به مسئله تکامل نوین جلوه و اهمیت بیشتری داده و سعی به خاموش کردن صدای طرفداران آفرینش دارد و خوشبختانه طرفداران آفرینش در بسیاری از مباحث شرکت می کنند و با در اختیار بودن اینترنت و دیگر وسایل ارتباط جمعی و مجازی و کتابها، طرفداران آفرینش نیز صدای خود را دارند ولی مسلما" سیستم حاکم بر دنیا تلاش بر خاموش کردن این صدا دارد.

همانگونه که گفتم هر دوی اینها دارای دلایل و مدارک و اسناد علمی و تحقیقاتی خوبی هستند. 

شاید اکنون سؤالتان این باشد که پس حقیقت را کجا می توان یافت؟ حقیقت در تشخیص این مسئله است که آیا باور به وجود یک خدای هوشمند و هدفمند که همه نظم عالم را ترتیب داده و خلقت را بوجود آورده، منطقی تر است یا وجود تمام این نظم از یک نیستی به هستی بدون هدف و بدون خدا؟ مسلما" پاسخ منطقی وجود خدا و آفرینش است!

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/31/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 275 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر