من به تازگی ایمان آوردم و در ایران زندگی میکنم و 32 سالمه. خانواده من هم اطلاعی ندارن. من دوست دارم کلیسا برم و مراسمات رو ببینم و درک کنم. من باید چکار کنم؟ گناه من چیه در ایران زندگی می کنم؟

جهت کمک و راهنماییهای لازم برای رشد در ایمان مسیحی تان، آدرس ایمیل شما را به همکار خود در تیم پیگیری وب سایت پرپاسخ ارسال خواهم کرد تا تماسهای لازم با شما برقرار شود.

شاد و کامیاب باشید.

Dec/13/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 44 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر