به نظر شما یک مسیحی چگونه می تواند ایمان خود را توصیف کند؟

پاسخ به سؤال شما چند جنبه دارد: اول اینکه یک مسیحی قبل از هر حرفی یا سخنی می بایست زندگیش شهادت زنده از کار تبدیل مسیح در زندگیش باشد. یعنی مهم ترین و اساسی ترین پیامی که ما به مردم می رسانیم آزادی ما از عادتهای زشتمان و گناهانمان تبدیل شخصیت ما به شباهت عیسی مسیح می باشد.

در ضمن مسلما" بعد از این مسئله می بایست پیام انجیل پرقدرت عیسی مسیح را در هر جایی نواخت و برای رساندن این پیام خیلی مهم است که کلام خدا را مرتبا" بخوانیم و با خدا و ایماندارن به مسیح در مشارکت و مصاحبت باشیم و از آنها تقویت شویم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/19/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 251 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر