معنای" زیرا که پدر از من بزرگتر است " چیست؟

عیسی مسیح بارها در گفته هایش اشاره کرده که پدر مرا فرستاده است یا اینکه پدر از من بزرگتر است یا من پدر را جلال می دهم. بسیاری این سؤال را دارند که اگر عیسی مسیح با پدر و روح القدس دارای یک ذات هستند، پس چرا عیسی مسیح چنین عباراتی را بکار برده است؟

باید توجه داشته باشیم که در تثلیث اقدس و در ذات الوهیت احترام و اطاعت وجود دارد. یکی از لازمه های اتحاد و یکدلی و محبت اطاعت می باشد. روح القدس پسر را جلال می دهد و از او اطاعت می کند و پسر، پدر را اطاعت می کند و جلال می دهد. باید توجه داشته باشیم که در ذات الوهیت و در سه شخصیت آن سلسله مراتب وجود دارند. البته این به آن معنا نیست که روح القدس از مسیح رتبه کمتری دارد و یا عیسی مسیح الوهیت کمتری از پدر دارد! خیر. در فیلیپیان 2: 6 می فرماید که او برابر با خدا بود و در یوحنا 10: 30 عیسی مسیح به وضوح اعلام می کند که من و پدر یکی هستیم.

پس کاملا" مشخص است که این اطاعت روح القدس از پسر و نیز اطاعت پسر از روح القدس رمز یکدلی و اتحاد در الوهیت می باشد و همین یکی از علل یکی بودن آنهاست.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/22/2016 سؤالات در مورد خدا کشیش ورژ باباخانی 653 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر