قوم اسرائیل چگونه درباره خدا به بچه های خود تعلیم می دادند؟

موسی به قوم اسرائیل از جانب خدا فرمان داد تا به آنها تورات را مرتبا" تعلیم بدهند و از آنچه خدا در مصر برای قوم یهود کرد و آنها را از اسارت و بردگی مصریان رهایی داد، مرتبا" یادآور شوند. در واقع خدا فرموده بود که کلام خدا یعنی تورات را بر پیشانی و بر دست خود ببندند تا هیچوقت فراموش نکنند.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Mar/17/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 227 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر