در انجیل لوقا می فرماید: بعد از ۸ روز و در مرقس نوشته شده بعد از ۶ روز عیسی مسیح با شاگردان به بالای کوه تبدیل هیئت رفتند. کدام صحیح است؟

لطفاً به کلمات در آیات باب 9: 28 انجیل لوقا دقت فرمایید که می فرماید: "از این کلام قریب به هشت روز گذشته بود..." اولاً در این آیه اشاره شده که از کلامی که مسیح گفته بود نزدیک یا قریب به هشت روز گذشته بود و ثانیاً لوقا تاریخ احتمالی می دهد و نه دقیق یعنی می گوید قریب یا تقریباً هشت روز!

در مرقس 9: 2 نوشته شده: " و بعد از شش روز..." در اینجا نه اشاره کرده که از این کلام گذشته بود و نه اینکه قریب به هشت روز بلکه دقیقاً بعد از شش روز. پس قریب یا تقریباً هشت روز تاریخی حدودی می باشد و شش روز که در انجیل مرقس قید شده می بایست روزهای دقیق به حساب بیاید.

 

Oct/25/2019 پاسخ 101 تناقض ادعایی در کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 220 بازدید 6  

نظرات کاربران


ارسال نظر