در باره نبوت کتاب مقدس در باره ایلام در ارمیاء 49: 35-39 نظر شما چیست؟

در مورد پاسخ به پرسش شما  یک بحث بسیار طولانی است که در حوصله پاسخ به شما نمی گنجد. بنده فقط به رئوس این تحقیقات اشاره می کنم:

نبوت قید شده در ارمیاء فصل ۴۹ درباره ایلام، دو بخش را شامل می شود: بخش اول کلمه ایلام. بخش دوم خود پیام نبوتی ارمیاء نبی می باشد:

تمدن ایلام یکی از قدیمی‌ترین و نخستین تمدن‌های جهان به شمار می آید. ایلامیان نه آریایی بودند و نه پارسی. برخی از پژوهشگران ایلامیان را با دراویدیان هند، هم‌ خانواده می‌ دانند. ایلام، نیرومندترین و دیرپاترین تمدن فلات ایران پیش از ورود آریاییها بوده و تاریخ پیچیده ای دارد. از آغاز و چگونگی برپایی حکومت و نیز پیدایش تاریخ در ایلام، اطلاع دقیقی در دسترس نیست.

در بخش اول باید گفت: ایلام شناسنان بسیاری در مورد ایلام جستجو وتحقیقات فراوانی نموده اند وهیچ گونه ارتباطی ما بین این ایلام وکشور ایران نیافتند و هیچ ارتباطی بین ایلام وتمدن ماد یا امپراطوری فارس نیافته اند و بسیاری معتقدند که ایلام، دنیای گمشده ای می باشد. بنده ایلام شناس نیستم ولی می توانم کتاب هایی را که در باره آنها به زبان فارسی موجود است، جهت تحقیق و بررسی وسیع تر به شما معرفی کنم:

۱-  دنیای گمشده ی ایلام (نوشته والترهینتش  و ترجمه فیروز فیروز نیا)

۲- تاریخ و تمدن ایلام (تحقیقات یوسف مجید زاده از نشر دانشگاهی)

۳- ایران در عهد باستان (نوشته دکتر جواد مشکور)

۴- ایران از آغاز تا اسلام (اثر گیرشمن  و ترجمه دکتر محمد معین)

ار طرفی ژان ماری دمورگان باستان شناس برجسته فرانسوی از سال ۱۸۹۸ تا ۱۹۰۷ در منقطه شوش و خوزستان به کاوش پرداخت و هیچ گونه تشابهی میان تمدن وفرهنگ ایلام قدیم و تمدن ایرانی نیافت. برای مطالعات تکمیلی به کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران نوشته عبد العظیم رضایی جلد اول، مراجعه فرمایید.

۵- صد ها نوشته به زبان فرانسه وانگلیسی این ارتبا ط را مشکوک ومجهول می دانند.

از طرفی خود کتاب مقدس  بیست و اندی آیه مهم  درباره ایلام  دارد که نظر مثبتی درباره آن به ما ارائه نمی دهد وحتی نبوت شده که در پایان، این قوم به کلی به نابودی سپرده خواهد شد.

برهان دیگری که می توان به این ارتباط شک کرد، دشمنی آنها با فوم خدا یعنی یهودیان بوده، در صورتی که مادها و جکومت پارتها وهخامنشی تعامل زیبایی با قوم یهود داشتند.

در مورد بخش دوم یعنی پیام نبوتی ارمیاء نبی، شخصاً اظهار نظر شخصی نمی کنم چون وقتی نتوان گزاره اول را به یقین اثبات کرد، تکلیف گزاره دوم هم کاملاً روشن خواهد بود.

نبوت کتاب مقدس نقش اساسی درزندگی روزمره وآینده مان دارد وما معتقدیم که خداوند از طریق انبیای خود در کلیسایش امروزه نیز برای ما پیام می فرستد و نظام جهل و بی عدالتی را از کشور ما ایران بر خواهد چید.

شاد و پیروز و سربلند باشید،

علی خیراندیش

Oct/10/2018 اعتقادات اشتباه کشیش ورژ باباخانی 272 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر