هفته مقدس در مسیحیت به چه معنی است؟

هفته مقدس به هفته ای اطلاق می شود که از یکشنبه نخل یعنی یکشنبه ای که مسیح پیروزمندانه وارد اورشلیم شد، شروع می شود یعنی یکشنبه ای که مردم با شادی و وجد فراوان به همراه شاخه های نخل به استقبال او رفتند و فریاد زدند: " هوشیعانا! "ا یعنی نجات از خداست و نیز فریاد می زدند: " متبارک است آنکه بنام خداوند می آید." و نیز در هفته مقدس عیسی مسیح بر صلیب بخاطر گناهان بشریت فدا شد و قربانی شد و این هفته تا روز یکشنبه رستاخیز مسیح که او از مردگان برخاست ادامه دارد.

موفق و کامیاب باشید،

کشیش ورژ باباخانی

 

Jun/24/2018 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 438 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر