مطابق پیدایش 9: 5 چرا باید حیوان بعلت کشتن انسان کشته شود؟ مثلا" گرگ ذاتا وحشی است و عاشق کشتن!

اگر این آیه را که نوشته اید در زمینه متن آن بخوانید متوجه خواهید شد که خدا می فرماید: " هر که خون انسان ریزد، خونش به دست انسان ریخته شود؛ زیرا خدا انسان را به صورت خود ساخت." ( پیدایش 9: 6)

علت اینکه خدا از خون انسان انتقام می گیرد این است که به مقام و ارزش انسان اهمیت می دهد. در ضمن حس انتقام در انسان وجود دارد و با کشته شدن حیوانی که حمله کرده و انسانی را کشته، این حس عدالتخواهی و انتقام در خانواده و دوستان فروکش خواهد کرد و این یک تأثیر روانی بر اطرافیان دارد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/18/2017 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 322 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر