سلام من هفت سال پیش بوسیله ی دیدار روح القدس در منزل خودم به مسیح ایمان آوردم ولی چون در ایران هستم موفق به گرفتن غسل تعمید تا کنون نشدم. چطوری میتونم غسل تعمید بگیرم و دیگر اینکه از زمانی که ایمان آورده ام در جفا و آزار و رنج بسیار هستم؛ این رنج چگونه و چه زمانی تمام می‌شود؟ آیا در مسیح نجات از رنجها نیست؟

جهت راهنمایی و کمک شما برای رشد در ایمان زیبایی که به عیسی مسیح خداوند آورده اید، آدرس ایمیل شما را برای همکاران خود در تیم پیگیری پرپاسخ می فرستم تا تماسهای لازم با شما گرفته شود.

در ضمن عیسی مسیح به روشنی فرمود که هر که می خواهد از عقب او برود می بایست صلیب زحمات و رنجها و حتی تحمل مرگ را بر دوش بگیرد و او را پیروی کند. پیروی از عیسی مسیح گاهی بهای گرانی را از ما طالب است.

مسیح فرمود: برای شما در این جهان زحمت خواهد شد، اما خاطر جمع دارید زیرا من بر جهان غالب آمده ام. (یوحنا 16: 33)

موفق باشید.

Dec/19/2018 مشتاقان انجیل کشیش ورژ باباخانی 90 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر