کدام یک از خصوصیات عیسی مسیح برای شما جالب است؟

عیسی مسیح دارای خصوصیات برجسته بسیاری در شخصیتش هست و واقعا" شخصیت بی نظیری دارد. آنچه در شخصیت مسیح و خصوصیاتش مرا بیشتر عاشق مسیح می کند: پذیرش همه گناهکاران از هر قشر و طبقه و نژاد و زبان بعنوان دوست و نه بنده می باشد. او فرمود من شما را دوست خود می خوانم و نه بنده (یوحنا 15: 15) او دوست گناهکاران بود و ورای مذهب و شریعت عمل می کرد و بدون هیچ نوع پیش داوری و محکومیت.

دوست عیسی مسیح،

کشیش ورژ باباخانی

Nov/07/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 316 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر