منظور از این جمله چیست که عیسی مسیح فرمود: " توبه کنید زیرا ملکوت آسمان نزدیک است"‌؟

برای تفسیر آیات کتاب مقدس، شما را تشویق می کنم به قسمت کتابخانه وب سایت پرپاسخ مراجعه کرده و تفسیر کاربردی کتاب مقدس را به دقت مطالعه و بررسی کنید. در این وب سایت سعی بر پاسخ به سؤالاتی که هدف آن تفسیر متن کتاب مقدس است نمی باشد، بلکه سؤالات حساسی که از مواردی که در کتاب مقدس و ایمان مسیحی پیش می آید، می باشد. مسئله تفسیر آیات در کتابهای زیادی وجود دارند و می توانید به آنها رجوع کنید.

اما در پاسخ به سؤال شما، منظور عیسی مسیح این است که بدون بازگشت کامل از گناهانمان و پشیمانی عمیق از آنها نمی توان انتظار داشت که خدا، بر قلب و زندگی و همه جوانب آن سلطنت کند.

Jun/26/2018 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 159 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر