آیا نوح می بایست یک جفت از تمام حیوانات را می آورد(پیدایش 6: 19-20 )، یا اینکه می بایست 7 جفت از حیوانات "پاک" را می آورد.( پیدایش 7: 2 و پیدایش 7: 8 و 9) 

این یک سؤال عجیبی است. واضح است که خواننده متن باب 6 پیدایش را اشتباه نقل قول کرده است، که هیچ ذکری از حیوانات "پاک" در آن نشده، در باب هفتم  خصوصا  حیوانات پاک و ناپاک تعریف شده اند. پیدایش 7: 2 می فرماید از هر چارپایان طاهر ، هفت جفت و از چارپایان نجس یک جفت. چرا خواننده قسمت دوم این آیه را در بیان این چالش ذکر نکرده است ؟ واضح است که هیچ اختلافی میان این دو روایت نیست و اشکال در خود سؤال می باشد.                                                                  

چالش کننده سعی می کند تا بحث خود را با شرح آیات 8 ، 9 از باب 7 اثبات کند، که تنها دو جفت از حیوانات به کشتی راه یافتند. هرچند این آیات هیچ اشاره ای به اینکه دو جفت به کشتی راه یافتند ندارد. این آیات تنها شرح می دهند که جفت هایی از حیوانات پاک و نجس و پرندگان و جانوران غیره به کشتی راه یافتند.                                                                                        

دلیل بر اضافه کردن هفت نوع از حیوانات پاک بسیار آشکار است: آنان می بایست برای قربانی های پرستشی بعد از نشست طوفان به کار گرفته می شدند.( همانگونه که در پیدایش 8: 20 تعریف شده است). بدیهی است که اگر این حیوانات بیشتر از یک جفت نبودند بعد از قربانی کردن بر مذبح ، منقرض می شدند. اما حیوانات نجس یک جفت شان کفایت می کرد، چون نیازی به آنها برای قربانی خون نبود.                                                                                                                

 

منبع مقاله: www.debate.co.uk 

ترجمه: اِلما غریبیان

Jul/12/2017 پاسخ به اسلام Vrezh Babakhani 482 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر