آیا در مسیحیت، زدن تاتو مشکل دارد؟ واگر دارد مشکلش چیست؟

با توجه به احکام شریعت، هر گونه خالکوبی بدن، گناه محسوب می شود (لاویان 19: 28) و این تنها آیه ای است که به این مسئله اشاره می کند و در عهد جدید، درباره بدنهایمان در رومیان 12: 1 می فرماید: از شما استدعا می کنم که بدنهای خود را همچون قربانی زنده و مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید که عبادت معقول شما همین است.

با توجه به این آیات بهتر است که شخص تتو را انجام ندهد. اما حکمی در عهد جدید در این مورد نیامده است. بعضی از مسیحیان معتقدند که اگر آیات کتاب مقدس یا صلیب و اینطور چیزها بر بدن خالکوبی شود، اشکالی ندارد، اما اگر چیزهای شیطانی بر بدن خالکوبی شود، مسلماً گناه است. بعضی اژدها بر بدن خالکوبی می کنند که اژدها سمبل شیطان است و نیز بعضی از علامات شیطان پرستان در خالکوبی های خود استفاده می کنند که اینها از نظر کلام خدا کاملاً رد شده می باشد.

به هر حال کلام خدا می فرماید ما باید بدنهای خود را مقدس به خدا تقدیم کنیم. این خیلی مهم است. 

Jan/30/2018 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 520 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر