زمانیکه شخصی به گناهان خود اعتراف می کند و به عیسی مسیح ایمان می آورد و تعمید می گیرد، گفته می شود که تمامی گناهان آن شخص تا آن لحظه و حتی در آینده نیز بخشیده می شود. چگونه گناهان آینده ما از قبل بخشیده شده است یا به عبارت دیگر اگر شخصی مثلا یکماه پس از ایمان آوردنش شخصی را بکشد گناهش بخشیده خواهد شد؟ اگر باز این گناهان تا پایان عمر ادامه پیدا کند آیا آنها از قبل بخشیده است؟ یعنی ما کلا نگران مجازات گناهانمان نباشیم، چون شخص دیگری کفاره گناهان ما را داده است؟

عیسی مسیح بخاطر رهایی ما از گناه و عواقب آن جان خود را بر صلیب قربانی کرد و ما با توبه از گناهانمان و ایمان به کاری که عیسی مسیح بر صلیب انجام داده و نیز به برخاستنش از مردگان از گناهی که از آدم و حوا به ما به ارث رسیده و عواقب آن رهایی می یابیم و البته می بایست به این مسئله نیز اشاره داشته باشم که شخص پس از بازگشت صد در صد از گناهانش و ایمان به عیسی مسیح می بایست زندگی مقدس خود را ادامه دهد و در صورتی که خطایی نیز در این مدت انجام دهد و بازگشت کرده و توبه کند و به صلیب به عنوان تنها راه چاره نگاه کند، از گناهش پاک خواهد شد. اینکه فرمودید یک ایماندار به مسیح قتلی را پس از ایمان آوردنش به مسیح مرتکب شود، چنین چیزی نشان دهنده این است که این شخص واقعا" به مسیح ایمان نیاورده و ایمان او حقیقی نبوده! کسی که به مسیح ایمان می آورد، می بایست عادتهای زشت خود را به کناری بگذارد و در تقدس رشد کند. کلام خدا در باره کسی که پس از ایمان به مسیح و چشیدن همه برکات این ایمان، سقوط کند می فرماید که بازگشت او تقریبا" امری غیرممکن است. لطفا" رساله عبرانیان 6: 4-8 را برای تأئید این مسئله مطالعه فرمایید.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/26/2017 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 393 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر