چرا زنان نمی توانند واعظ باشند؟

در کتاب مقدس خادمین زن زیادی وجود داشتند و بسیاری از مسیحیان معتقدند که زنان نیز می توانند در خدمت خدا شریک باشند و اخیرا" حتی در کلیسای انگلیکن در انگلیس خانمی ایرانی الاصل به مقام اسقفی دستگذاری شده اند. در شورای کلیسایی 222 زنان می توانند به کشیشی دستگذاری شوند و زنان کشیش وجود دارند. در رساله به رومیان فصل شانزدهم پولس رسول به زنانی اشاره می کند که هم خدمت او هستند. و در اعمال رسولان می خوانیم که زنی بود به اسم پریسکیلا که اپلس را به همراه شوهرش تعلیم می داد. باید توجه کنیم که در اعمال رسولان و در رسالات دیگر پریسکیلا پیش از اکیلا(شوهرش) نام برده می شود، در حالی که در سنت آن زمان نام مردان اول برده می شد و بعد همسرانشان. این یک امری انقلابی در مسیحیت بود.

به زودی مقاله ای مفصل در باره خدمت زنان در کلیسا و مسیحیت در وب سایت پرپاسخ درج خواهد شد.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Oct/15/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 314 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر