عهد عتیق در کجا آمدن مسیح را پیش‌بینی کرده است؟

نبوت های بسیاری در عهد عتیق در مورد عیسی مسیح وجود دارد. برخی از مفسران، شمار نبوت ها ی در مورد مسیح را صدها می دانند. در زیر آنهایی که روشن ترین و مهم‌ترین ها در نظر گرفته شده‌اند ذکر می شوند. در مورد تولد عیسی مسیح اشعیا ۱۴:۷ : " پس در این صورت خداوند خودش علامتی به شما می دهد و آن اینست که باکره ای حامله شده پسری بدنیا می آورد و او را عِمانوئیل (یعنی خدا با ما است) می نامد." اشعیا ۶:۹ : "زیرا فرزندی برای ما متولد شده و پسری برای ما بخشیده شده است. به او قدرت و اختیار داده شده است. نام او «مشاور عجیب»، «خدای قادر»، «پدر جاودانی» و «سلطان سلامتی» می باشد." میکاه ۲:۵ : " ای بیت لِحِمِ افراته، گرچه تو یکی از کوچکترین شهرهای یهودا هستی، با اینهمه از تو پیشوائی ظهور می کند که از ازل وجود داشته است و بر قوم اسرائیل سلطنت می کند. " در مورد خدمت و مرگ عیسی زکریا ۹: ۹:" ای دختر صهیون شادمانی کن! ای دختر اورشلیم از خوشی فریاد برآور! اینک پادشاه تو نزد تو می آید. او فروتن و صاحب نجات است و سوار بر کره خری می آید." مزامیر ۱۸:۲۲-۱۶ : "دشمنان مثل سگها دور مرا گرفته و گروه شریر دستها و پاهای مرا سوراخ کرده اند.همۀ استخوانهای خود را می شمارم. دشمنان به من چشم دوخته و می نگرند. رخت مرا بین خود تقسیم می کنند و برای لباس من قرعه می اندازند." به احتمال زیاد روشن ترین نبوت در مورد عیسی کل فصل ۵۳ اشعیا است. به ویژه اشعیا ۷:۵۳-۳ شبهه ترین است: " پیش مردم خوار بود و او را رد کردند، اما او همۀ رنج و درد را متحمل شد. هیچ کسی نمی خواست به روی او نگاه کند. همه او را حقیر می شمردند و ارزشی برایش قایل نبودند. او غمهای ما را به جان خود گرفت و دردهای ما را بر دوش خود حمل کرد. ولی ما فکر می کردیم درد و رنج او جزائی است که از جانب خدا بر او نازل شده است. او در حقیقت بخاطر گناه و خطای ما زده و زخمی شد. او جزا دید تا ما سلامتی داشته باشیم و از زخمهائی او ما شفا یافتیم. ما همه مثل گوسفندانِ سرگردان، گمراه شده و به راه خود روان بودیم، اما خداوند گناه همۀ ما را بگردن او نهاد. بر او ظلم شد، اما با فروتنی تحمل کرد و از زبانش حرف شکایت شنیده نشد. مثل بره ای او را به کشتارگاه بردند. او مانند گوسفندی که پیش پشم چین خاموش می ایستد، دهان خود را باز نکرد." نبوت "هفتاد هفته" در دانیال فصل ۹ تاریخ دقیقی را که عیسی، مسیح موعود، کشته می شد را پیش‌بینی می کند: اشعیا ۶:۵۰ به دقت ضرب و شتمی که عیسی تحمل کرد را توصیف می کند. زکریا ۱۰:۱۲ "نیزه خوردن" مسیح را، که پس از جان دادن او بر روی صلیب رخ داد را پیش‌بینی می کند. نمونه‌های بسیار بیشتری می تواند ارائه داد، اما این کفایت خواهد کرد. نبوت های عهد عتیق قطعا آمدن عیسی به عنوان مسیح موعود را پیش‌بینی کرده است.   منبع: www.gotquestions.org


Jan/18/2016 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 568 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر