تسبیح حضرت مریم چگونه است؟

تسبیحی که شما در سؤالتان مطرح کرده اید در هیچ جای کتاب مقدس به آن اشاره نشده و با توجه به اینکه این وب سایت مختص سؤالات در باره ایمان مسیحی بر اساس کتاب مقدس می باشد، و تسبیح مریم که نوعی دعا خطاب به مریم می باشد تا برای مؤمنینش شفاعت کند و این مسئله هیچ اساس کتاب مقدسی ندارد، به آن به عنوان مسئله ای که بعداً به ایمان کلیسای کاتولیک ضمیمه شده، باور داریم.

Jun/30/2019 دعا و پرستش کشیش ورژ باباخانی 144 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر