در کلیسایی که من می روم تندیسی از تصاویر مسیح و یارانش و نه بصورت نقاشی بلکه مجسمه ساخته شده است. می خواستم بدانم چرا اینها را ساخته اند و آیا این تصاویر شامل اعمال بت پرستی نمی باشد؟

کلیسای اولیه در خانه ها یکدیگر را ملاقات می کردند و در آن زمان مسیحیان نمی توانستند در ساختمانی رسمی و شناخته شده به عنوان کلیسا جمع شوند. پس از قرن سوم میلادی که امپراطوری روم در برابر پیام مسیحیت به زانو در آمد، کلیسا به رسمیت شناخته شد و طولی نکشید که معابد بت پرستی به ساختمانهای کلیساها مبدل شدند و پس از سالیان دراز کلیسا با آوردن تمثالها و تندیسها و اشکال مختلف در ساختمانهایشان خواستند تصویری از مسیح و مقدسین را به مؤمنین در حال عبادت ارائه دهند. پس از ظهور نهضت پروتستان، اعتراض شدیدی به این مسئله شد و آن را با بت پرستی یکسان دانستند و به این خاطر در اکثر کلیساهای پروتستان امروزی اثری از مجسمه ها و تمثالها و تندیسها نیست.

باید در نظر داشته باشیم که در عهدعتیق خدا از اشکال کروبیان یا فرشتگان بالدار در قدس الاقداس استفاده کرد و برخی از مسیحیان معتقدند که بودن تصاویر و بوی کندر و شمع و غیره باعث استفاده از پنج حسمان در پرستش می شود!

به هرحال بنده شخصا" به رابطه زنده و ساده خود و ایمانداران دیگر با عیسی مسیح بسنده می کنم و نیازی به تمثالها و دیگر تصاویر برای پرستش خود نمی بینم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/15/2017 کلیسا کشیش ورژ باباخانی 292 بازدید 2  

نظرات کاربران


ارسال نظر