راه نجات و رستگاری انسانها در مسیحیت چگونه است ؟

راه رستگاری بشر توسط قربانی بی عیب عیسی مسیح که خدای کامل و انسان کامل می باشد، بر روی صلیب و برخاستنش از مردگان برای تمام بشریت آماده شد. اگر شخص این قربانی و رستاخیز عیسی مسیح را قلبا" بپذیرد و به زبان خویش اعتراف کند که عیسی مسیح خداوند و پسر خداست، نجات خواهد یافت. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه، توجه شما را به مقالات مختلف در وب سایت پرپاسخ جلب می کنم.

در محبت مسیحایی،

کشیش ورژ باباخانی

Dec/13/2017 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 274 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر