دردین اسلام  برای انجام کارهایی که شرط آنها داشتن طهارت است، مانند: نماز ،داخل شدن مسجد، دست زدن به خط قرآن، نزدیکی با همسر که بعد باید غسل جنابت انجام داد و... آیا در مسیحیت هم چنین احکامی هست ?

باید توجه داشته باشید که تمام این مسائل یعنی غسلها و وضو و غیره از عهد عتیق برداشته شده است و وقتی عیسی مسیح به زمین خاکی ما پا گذاشت فرمود: اینها نیست که اهمیت زیادی داشته باشد یا الویت داشته باشند بلکه قلبی پاک و رابطه ای زنده با خدا. عیسی مسیح فرمود شما بیرون ظرف را به بهترین نحو پاک می کنید در حالی که درون ظرف کثیف است و بوی تعفن می دهد. او فرمود: " نه آنچه به دهان فرو می‌رود انسان را نجس می‌سازد بلکه آنچه از دهان بیرون می‌آید انسان را نجس می‌گرداند." (متی 15: 11) برای او این اصول زمینی برای طهارت و غسل یک چیز پیش پا افتاده بود که در قدیم بخاطر مسائل بهداشتی به قوم یهود افاضه شده بود اما رهبران و علمای دین فراموش کرده بودند که رابطه با خدا و رابطه با یکدیگر بسیار مهم تر از اینهاست. داشتن دهانی پاک و عاری از فحش و قسم های دروغ و تهمت و غیره برای او مهم تر از خوردن غذاهای حلال بود. برای او داشتن نگاه پاک و زندگی مقدس مهم تر از غسلها و طهارتهای انسانی و فیزیکی بود. مسلما" امروزه علم آنقدر پیشرفت کرده که خیلی بهتر از غسلهایی که در قدیم بود انسان می تواند خود را از نظر فیزیکی پاک نگهدارد و از بیماری ها به دور باشد و نیازی به این قوانین مذهبی نیست. 

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Sep/17/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 1134 بازدید 4  

نظرات کاربران


ارسال نظر