چرا در عهد قدیم گوسفند قربانی می کردند و یا قربانی به درگاه خدا تقدیم می کردند؟ این قربانی به درگاه خدا سمبل چیست ؟

قربانی ها در عهد عتیق سایه ای بودند از قربانی شدن عیسی مسیح بر صلیب برای آمرزش گناهان ما که یک بار برای همیشه بود و کامل ترین قربانی بود و برای اطلاعات بیشتر در باره نقش قربانیها در مقایسه با قربانی عیسی مسیح می توانید به رساله عبرانیان فصل 10 آیات 1 الی 18در کتاب مقدس مراجعه کنید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

 

Jan/08/2018 عیسی مسیح کشیش ورژ باباخانی 275 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر