کجای انجیل نوشته شده که این گناهان در میان مقدسین حتی ذکر هم نشود؟ یا: چه ۳ گناهی در انجیل ذکر شده که گفته شده حتی در میان ایمانداران هم ذکر نشود؟

آیه ای که درخواست کرده اید در رساله پولس رسول به افسسیان 5: 11و12 موجود است که می فرماید:

" و در اعمال بی ثمر ظلمت شریک مباشید بلکه آنها را مذمت کنید، زیرا کارهایی که ایشان در خفا می‌کنند، حتی ذکر آنها هم قبیح است." 

و بطور کلی ذکر گناهان و اعمال فاسد  ظلمت، امری قبیح می باشد و فقط مختص سه گناه نمی باشد.

موفق باشید.

Mar/07/2019 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 29 بازدید 0  

نظرات کاربران


ارسال نظر