آیا کتابمقدس منسوخ شده است؟

احتياجى نمى‌بينيم كه‌ اين پرسش را‌پاسخ دهيم زيرا‌هيچ دليلى نيست كه‌ حتى امكان منسوخ شدن‌ كتاب‌ مقدس را‌تائيد كند. درهيچ جاى كتاب‌مقدس اشاره‌اى ديده نمى‌شود مبنى براينكه اين كتاب يك وقتى منسوخ خواهد گرديد.مخالفين، يعنى كسانى كه عقيده دارند كتاب‌ مقدس منسوخ گرديده است، غالبا اينطوراستدلال مى‌كنند(همانطوركه عهد‌جديد، پاسخ عهدعتيق بوده به همان طريق مذاهب بعدى نيز پاسخ عهدجديد مى‌باشند).بهتر است ببينيم آيا عهدعتيق بوسيله عهدجديد منسوخ گرديده‌است يا نه؟ عيسى‌مسيح وقتى به عهدعتيق اشاره مى‌نمايد بطوربسيارواضح مى‌فرمايد: گمان مبريد تا آمده‌ام تا‌ تورات يا صحف انبياء را‌ باطل سازم. نيامده‌ام تا‌ باطل نمايم بلكه تا تمام كنم.(متى17:5).به فرمايش بالا يك آيه هم از فرمايشات پطرس رسول اضافه مى‌كنيم: كلمه خدا تا ابدالاباد باقداست و اينست آن كلامى‌ كه بشما بشارت داده شده است.(پطرس25:1). بالاخره درآخرين قسمت كتاب‌مقدس چنين مى‌خوانيم: خوشا‌بحال كسيكه مى‌خواند و آنانيكه مى‌شنوند كلام اين نبوت را‌ وآنچه درآن مكتوب است نگاه مى‌دارند.(مكاشفه3:1). در حاليكه خدا‌مى‌فرمايد خوشابحال كسيكه مى‌خواند، چه كسى جرات دارد بگويد منسوخ شده و ديگر فايده‌اى براى ما ندارد؟ آيه ديگرى ازكتاب‌مقدس مى‌فرمايد: تمامى كتب از الهام خداست و به جهت تعليم و تنبيه و اصلاح و تربيت در عدالت مفيد است.(دوم تيموتاوس16:3).  


Jan/18/2016 سؤالات رایج کشیش ورژ باباخانی 512 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر