کدام فیلم از فیلمهای ساخته شده در باره مسیح مستندتر است؟

از میان فیلمهایی که در مورد زندگی و تعالیم عیسی مسیح ساخته شده فیلم " عیسی به روایت انجیل لوقا" مستندترین فیلم در مورد عیسی مسیح است. فیلم مصائب مسیح نیز تا حدود زیای طابق انجیل است با کمی زیبایی های اضافه شده در فیلم. شما را تشویق می کنیم فیلم عیسی به روایت لوقا را حتما تماشا کنید.

 

Jan/18/2016 کتاب مقدس کشیش ورژ باباخانی 685 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر