بنده مسلمان زاده افغان ودر خانواده اهل سنت بدنیا آمده ام و متأسفانه در رژیم ملایی درایران بزرگ شده ام وبخاطر مشکلات زندگی ونداشتن مدارک و حق شهروندی وغیره... به کشورهای اروپایی مهاجرت کردم و مدت یکسال هست که با مسحیت آشنا شده وبه این دین با محبت و مردم دوست روی آوردم خداراشکرمیگویم. بعضی اوقات برایم سؤال پیش می آید که یعنی بعد از خداوندگارمان عیسی مسیح هیچ پیامبر دیگه ای به نام محمد و علی و خاندانش به روی زمین نیامده است به من حق بدهید چون با آداب ورسوم مذهبی و رفتن به زیارت امامزاده ها و دعا از ملاها و....عادت کرده بودم . آیا باید قبول کنیم که اینها همش دروغین هستند ؟

در پاسخ به سؤالتان باید بگویم که احتمالا" افرادی به اسم محمد و علی و خاندانشان وجود داشته اند، اما باید دانست که آنها تنها افرادی نبودند که ادعای پیامبری کردند بلکه بسیاری پس از ظهور عیسی مسیح در این دنیا ادعای پیامبری و دیانت کردند. مانند: بهاء الله که مذهب بهایی را پایه گذاری کردند و یا مورمونها که مذهب خاصی هستند که در اوایل قرن بیستم بوجود آمد و بسیاری مذاهب دیگر.

کلام خدا به ما نشان می دهد که تنها یک مذهب در تمام دنیا از جانب خدا فرستاده شده و آن مذهب یهود است که پایه گذار آن موسی و انبیاء عهد عتیق می باشند. عیسی مسیح مذهب یهود را به تمامی اجرا کرد و تمام پیشگویی های آن را به عمل آورد. او نیامد که دین تازه ای بیاورد. او آمد تا انسان را از گناه و عواقب آن نجات بخشد. او پسر خدا است و از ازل بوده و تا ابدالآباد خواهد بود. او کلمه خدا و روح خدا است. در قرآن اشاره شده که عیسی مسیح کلمه الله و روح الله می باشد و مسلما" کلمه خدا از ازل بوده و تا ابد نیز وجود دارد و از ذات خدا صادر می شود و با خدا یکی است، همچنین روح خدا. عیسی مسیح از یک دختر باکره بنام مریم بدنیا آمد. هیچکس در تاریخ جهان از یک باکره بدنیا نیامده است.او پسر خدا است و قابل مقایسه با هیچ پیامبری نیست. عیسی مسیح فرمود انبیاء آرزوی دیدن او را داشتند. او فرمود پیش از تولد ابراهیم، من هستم. در ضمن عیسی مسیح فرمود: من ابتدا و انتها، اول و آخر و الف و یا هستم. او همچنین فرمود: من راه و راستی و حیات هستم. هیچکس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. من قیامت و حیات هستم. من نان حیات هستم. من آب حیات هستم. من شبان نیکو هستم. با توجه به تولد و معجزات و زندگی پاک عیسی مسیح و مرگ بی مانند او و رستاخیزش از مردگان و نیز ادعاهای بی مانند او، هیچکس نمی تواند به اندازه او شایستگی نجات دهنده بودن را داشته باشد. محمد از خدا برای گناهان گذشته و آینده اش طلب آمرزش کرد. یعنی نه فقط در گذشته گناه کرده بود بلکه در آینده نیز مرتکب گناه می شد. اما عیسی مسیح کاملا" بی گناه و مقدس بود. در باره عیسی مسیح در قرآن امده است که او برخواهد گشت و مردگان و زندگان را داوری خواهد کرد. و نیز در قرآن آمده که عیسی مسیح هنوز زنده است، در حالیکه محمد مرده و قبر او وجود دارد و او ادعا نکرده که بر می گردد. همه مسلمانان جهان معتقدند این عیسی مسیح است که بازخواهد گشت و مردم را داوری خواهد کرد.

عیسی مسیح هم ذات خدا بود و از ازل وجود داشت و همه خلقت توسط او بوجود  آمد. او کلمه خداست که همه چیز را آفرید. خدا گفت و شد.

مسلما" هر که پس از عیسی مسیح آمده و ادعای پیامبری یا نجات دهنده بودن کرده از نظر مسیحیان و کتاب مقدس پذیرفته شده نیستند. عیسی مسیح فرمود: پس از من انبیاء دروغین ظاهر خواهند شد که در ظاهر مانند بره بی گناه اما در باطن گرگ درنده خواهند بود. با این گفته ، عیسی مسیح خط بطلانی بر همه ادیان و انبیاء پس از خود کشید.

پاسخ از: کشیش ورژ باباخانی

Aug/27/2017 پاسخ به اسلام کشیش ورژ باباخانی 439 بازدید 1  

نظرات کاربران


ارسال نظر